Thanh Hoá có tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Mạnh Sơn - tân Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Mạnh Sơn - tân Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Mạnh Sơn - tân Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top