Thanh Hoá: Chấm dứt hợp đồng lao động với gần 16 nghìn công nhân

Đa số DN đông công nhân trên địa bàn Thanh Hoá hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Ảnh: X.H
Đa số DN đông công nhân trên địa bàn Thanh Hoá hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Ảnh: X.H
Đa số DN đông công nhân trên địa bàn Thanh Hoá hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Ảnh: X.H
Lên top