Thanh Hoá: CĐ Ngành Công Thương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao Cờ Thi đua cho Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao Cờ Thi đua cho Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trao Cờ Thi đua cho Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top