Thanh Hóa: 2.000 công nhân vẫn chưa làm việc sau 7 ngày ngừng việc tập thể

Lên top