Thành công từ công tác vận động lao động nữ tại doanh nghiệp

Đoàn viên, NLĐ hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi do CĐ phối hợp Giám đốc công ty phát động. Ảnh: Cẩm Tú
Đoàn viên, NLĐ hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi do CĐ phối hợp Giám đốc công ty phát động. Ảnh: Cẩm Tú
Đoàn viên, NLĐ hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi do CĐ phối hợp Giám đốc công ty phát động. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top