Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019: Hành động cụ thể

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Đ.V
Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Đ.V
Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Đ.V
Lên top