Tháng Công nhân với “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”

Hỗ trợ NLĐ được mua hàng giảm giá theo chương trình "Mỗi Công đoàn Cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" là một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân 2020. Ảnh Nam Dương
Hỗ trợ NLĐ được mua hàng giảm giá theo chương trình "Mỗi Công đoàn Cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" là một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân 2020. Ảnh Nam Dương
Hỗ trợ NLĐ được mua hàng giảm giá theo chương trình "Mỗi Công đoàn Cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" là một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân 2020. Ảnh Nam Dương
Lên top