ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG; NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, Ý THỨC PHÁP LUẬT, TÁC PHONG CÔNG NGHIỆP, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Tháng Công nhân phù hợp với cơ sở, thiết thực với đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh cảm ơn các chủ DN đã thực hiện tốt bữa ăn ca. Ảnh: L.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh cảm ơn các chủ DN đã thực hiện tốt bữa ăn ca. Ảnh: L.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh cảm ơn các chủ DN đã thực hiện tốt bữa ăn ca. Ảnh: L.T
Lên top