Tháng Công nhân ở Quảng Ninh: Quan tâm tới an toàn, phúc lợi người lao động

Huấn luyện công tác an toàn ngạt khí mỏ ở Trung tâm cấp cứu mỏ TKV. Ảnh: T.N.D
Huấn luyện công tác an toàn ngạt khí mỏ ở Trung tâm cấp cứu mỏ TKV. Ảnh: T.N.D
Huấn luyện công tác an toàn ngạt khí mỏ ở Trung tâm cấp cứu mỏ TKV. Ảnh: T.N.D
Lên top