Tháng Công nhân ở Kiên Giang: Tập trung chăm lo cho người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt  (thứ 3, từ trái sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn Bốc xếp xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc). Ảnh: Lục tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (thứ 3, từ trái sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn Bốc xếp xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc). Ảnh: Lục tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (thứ 3, từ trái sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn Bốc xếp xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc). Ảnh: Lục tùng
Lên top