Tháng Công nhân năm 2021 tại Tây Ninh chăm lo thiết thực cho người lao động

Hoạt động của một đoàn đến thăm và trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm cho các đồn biên phòng do LĐLĐ tỉnh vận động ủng hộ. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Hoạt động của một đoàn đến thăm và trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm cho các đồn biên phòng do LĐLĐ tỉnh vận động ủng hộ. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Hoạt động của một đoàn đến thăm và trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm cho các đồn biên phòng do LĐLĐ tỉnh vận động ủng hộ. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top