LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tháng công nhân năm 2020 với nhiều hoạt động hướng về NLĐ

Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top