LĐLĐ TỈNH YÊN BÁI:

Tháng Công nhân mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng quà cho CNLĐ tại Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng CNLĐ và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 của CĐ các khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: T.X
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng quà cho CNLĐ tại Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng CNLĐ và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 của CĐ các khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: T.X
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng quà cho CNLĐ tại Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng CNLĐ và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 của CĐ các khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: T.X
Lên top