Tháng Công nhân là đợt cao điểm chăm lo toàn diện đoàn viên, CNLĐ

Gần 10 tỷ đồng sẽ được chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ trong Tháng CN 2019
Gần 10 tỷ đồng sẽ được chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ trong Tháng CN 2019
Gần 10 tỷ đồng sẽ được chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ trong Tháng CN 2019
Lên top