Tháng Công nhân, Công đoàn Hà Tĩnh phát triển thêm 3.386 đoàn viên

Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty CP TTH Hà Tĩnh - chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty CP TTH Hà Tĩnh - chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty CP TTH Hà Tĩnh - chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top