Tháng công nhân: Chia sẻ khó khăn với công nhân điện vùng hải đảo

Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Trung và PC Khánh Hòa tặng quà công nhân điện làm việc tại tổ đảo Vũng Ngán. Ảnh: Huy Tôn
Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Trung và PC Khánh Hòa tặng quà công nhân điện làm việc tại tổ đảo Vũng Ngán. Ảnh: Huy Tôn
Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Trung và PC Khánh Hòa tặng quà công nhân điện làm việc tại tổ đảo Vũng Ngán. Ảnh: Huy Tôn
Lên top