Tháng công nhân, CĐ các KKT Hà Tĩnh thành lập 5 CĐCS

Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Tiến Sang. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Tiến Sang. Ảnh: CĐ
Trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Tiến Sang. Ảnh: CĐ
Lên top