Tháng Công nhân – Tháng 5 nhớ Bác

Công nhân ngành Dệt may. Ảnh: Kiều Vũ
Công nhân ngành Dệt may. Ảnh: Kiều Vũ
Công nhân ngành Dệt may. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top