Than tồn kho lớn, lao động nghỉ dài ngày

Một số tàu nhập than tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đưa đi tiêu thụ cho các hộ điện - đạm trong nước. Ảnh: T.N.D
Một số tàu nhập than tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đưa đi tiêu thụ cho các hộ điện - đạm trong nước. Ảnh: T.N.D
Một số tàu nhập than tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đưa đi tiêu thụ cho các hộ điện - đạm trong nước. Ảnh: T.N.D
Lên top