LĐLĐ tỉnh Tây Ninh:

Thăm và trao tặng tiền hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Đoàn công tác đến thăm và trao tặng số tiền cho anh Hoàng Anh.
Đoàn công tác đến thăm và trao tặng số tiền cho anh Hoàng Anh.
Đoàn công tác đến thăm và trao tặng số tiền cho anh Hoàng Anh.
Lên top