LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Thăm và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ tại Công ty TNHH ReGis. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ tại Công ty TNHH ReGis. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ tại Công ty TNHH ReGis. Ảnh: NT
Lên top