Thăm và hỗ trợ cho 5.800 người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Lên top