Thăm tặng quà nữ đoàn viên lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tặng quà cho nữ đoàn viên lao động thuộc Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tặng quà cho nữ đoàn viên lao động thuộc Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tặng quà cho nữ đoàn viên lao động thuộc Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top