Thăm, tặng quà cho công nhân xử lý rác thải điều trị bệnh nhân COVID-19

Đại diện Công đoàn các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TPHCM và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM trao quà tặng cho các công nhân thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế, rác thải điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: LĐLĐ TPHCM
Đại diện Công đoàn các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TPHCM và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM trao quà tặng cho các công nhân thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế, rác thải điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: LĐLĐ TPHCM
Đại diện Công đoàn các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TPHCM và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM trao quà tặng cho các công nhân thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế, rác thải điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: LĐLĐ TPHCM
Lên top