Tham mưu ban hành hướng dẫn xây dựng đơn vị an toàn trong phòng dịch

LĐLĐ huyện Đông Anh tặng quà cho các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Ảnh: Đông Anh
LĐLĐ huyện Đông Anh tặng quà cho các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Ảnh: Đông Anh
LĐLĐ huyện Đông Anh tặng quà cho các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Ảnh: Đông Anh
Lên top