Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam:

Thăm hỏi, tặng quà cho người dân Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đoàn trao quà từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
Đoàn trao quà từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
Đoàn trao quà từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
Lên top