Thăm hỏi giáo viên đang mang thai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình giáo viên bị tai nạn giao thông. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình giáo viên bị tai nạn giao thông. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình giáo viên bị tai nạn giao thông. Ảnh: LT
Lên top