Tham gia giám sát, chăm lo đời sống cho người lao động

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - trao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Ảnh: N.C
Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - trao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Ảnh: N.C
Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên - trao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Ảnh: N.C
Lên top