ÔNG CHANG-HEE LEE - GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) VIỆT NAM:

Tham gia CPTPP là cơ hội của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tham gia CPTPP sẽ có tác động lớn đến quan hệ lao động tại Việt Nam. Trong ảnh: Các nữ công nhân Cty Lihit Lap. Việt Nam (Hải Phòng) trong giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Tham gia CPTPP sẽ có tác động lớn đến quan hệ lao động tại Việt Nam. Trong ảnh: Các nữ công nhân Cty Lihit Lap. Việt Nam (Hải Phòng) trong giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Tham gia CPTPP sẽ có tác động lớn đến quan hệ lao động tại Việt Nam. Trong ảnh: Các nữ công nhân Cty Lihit Lap. Việt Nam (Hải Phòng) trong giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top