Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Tham dự Đại hội toàn quốc Tổng LĐLĐ Pháp

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (trái) trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký CGT Philippe Martinez. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (trái) trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký CGT Philippe Martinez. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (trái) trong cuộc làm việc với Tổng Thư ký CGT Philippe Martinez. Ảnh: P.V
Lên top