Thăm đoàn viên đang thực hiện công tác phòng, chống dịch virus Corona

Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ chia sẻ, động viên lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch virus Corona. Ảnh: Thành Nhân
Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ chia sẻ, động viên lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch virus Corona. Ảnh: Thành Nhân
Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ chia sẻ, động viên lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch virus Corona. Ảnh: Thành Nhân
Lên top