Thăm công đoàn viên bị cháy tàu cá

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với gia đình các công đoàn viên bị cháy tàu cá. Ảnh: K.Q
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với gia đình các công đoàn viên bị cháy tàu cá. Ảnh: K.Q
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với gia đình các công đoàn viên bị cháy tàu cá. Ảnh: K.Q
Lên top