Thái Nguyên: Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh