Thái Nguyên hỗ trợ gần 800 công nhân là F1 và F2 có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cho 7công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đ.Khang
Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cho 7công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đ.Khang
Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ cho 7công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đ.Khang
Lên top