Thái Nguyên: Chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho người lao động

Kiểm tra thân nhiệt công nhân trước khi vào làm việc.
Kiểm tra thân nhiệt công nhân trước khi vào làm việc.
Kiểm tra thân nhiệt công nhân trước khi vào làm việc.
Lên top