Thái Bình: Vận động doanh nghiệp hơn 465 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham gia ủng hộ miền Trung. Ảnh Bá Mạnh
Các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham gia ủng hộ miền Trung. Ảnh Bá Mạnh
Các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham gia ủng hộ miền Trung. Ảnh Bá Mạnh
Lên top