Thái Bình và Nam Định tạo thuận lợi để công nhân đi làm

Công nhân, người lao động nói riêng, người dân nói chung khi qua chốt kiểm soát tại khu vực cầu Tân Đệ (nối Thái Bình với Nam Định) vào chiều 21.7. Ảnh: T.D
Công nhân, người lao động nói riêng, người dân nói chung khi qua chốt kiểm soát tại khu vực cầu Tân Đệ (nối Thái Bình với Nam Định) vào chiều 21.7. Ảnh: T.D
Công nhân, người lao động nói riêng, người dân nói chung khi qua chốt kiểm soát tại khu vực cầu Tân Đệ (nối Thái Bình với Nam Định) vào chiều 21.7. Ảnh: T.D
Lên top