Thái Bình tuyên truyền phòng chống dịch và chăm lo cho đoàn viên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy khen thưởng cho những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Ảnh: B.M
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy khen thưởng cho những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Ảnh: B.M
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy khen thưởng cho những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Ảnh: B.M
Lên top