Thái Bình: Tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Khởi công tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ảnh B.M)
Khởi công tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ảnh B.M)
Khởi công tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ảnh B.M)
Lên top