Thái Bình: Truyền thông phòng chống tội phạm cho công nhân lao động

Toàn cảnh buổi truyền thông phòng chống tội phạm và ma túy cho công nhân Lao động tại Công ty Ivory.
Toàn cảnh buổi truyền thông phòng chống tội phạm và ma túy cho công nhân Lao động tại Công ty Ivory.
Toàn cảnh buổi truyền thông phòng chống tội phạm và ma túy cho công nhân Lao động tại Công ty Ivory.
Lên top