Thái Bình: Trao 30 triệu hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên

LDLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên. Ảnh Bá Mạnh
LDLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên. Ảnh Bá Mạnh
LDLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên. Ảnh Bá Mạnh
Lên top