Thái Bình: Tổ chức hội thảo nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Chủ nhiệm đề tài triển khai các nội dung tại Hội thảo. Ảnh: B.M
Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Chủ nhiệm đề tài triển khai các nội dung tại Hội thảo. Ảnh: B.M
Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Chủ nhiệm đề tài triển khai các nội dung tại Hội thảo. Ảnh: B.M
Lên top