Thái Bình: Tiếp tục trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo công ty, Công đoàn các KCN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của COVD-19 tại Công ty Tân Đệ. Ảnh: B.M
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo công ty, Công đoàn các KCN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của COVD-19 tại Công ty Tân Đệ. Ảnh: B.M
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo công ty, Công đoàn các KCN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của COVD-19 tại Công ty Tân Đệ. Ảnh: B.M
Lên top