Thái Bình: Thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng cho công nhân

Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao giấy khen của LĐLĐTP cho 4 cá nhân thuộc công ty TNHH Bông Thái Bình. Ảnh B.M
Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao giấy khen của LĐLĐTP cho 4 cá nhân thuộc công ty TNHH Bông Thái Bình. Ảnh B.M
Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao giấy khen của LĐLĐTP cho 4 cá nhân thuộc công ty TNHH Bông Thái Bình. Ảnh B.M
Lên top