Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thái Bình: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp gần 600 đoàn viên mới

Đoàn đại biểu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Đông Hưng thăm CNLĐ trực tiếp tại phân xưởng.
Đoàn đại biểu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Đông Hưng thăm CNLĐ trực tiếp tại phân xưởng.
Đoàn đại biểu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Đông Hưng thăm CNLĐ trực tiếp tại phân xưởng.
Lên top