Thái Bình: Thành lập CĐCS Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Thắng được thành lập. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Thắng được thành lập. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Thắng được thành lập. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top