Thái Bình: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Công đoàn chuyên trách

Cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Thái Bình được tập huấn kỹ năng viết tin, bài. Ảnh: ĐL
Cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Thái Bình được tập huấn kỹ năng viết tin, bài. Ảnh: ĐL
Cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Thái Bình được tập huấn kỹ năng viết tin, bài. Ảnh: ĐL
Lên top