Thái Bình: Phát gần 16 nghìn khẩu trang phòng chống COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình, Công đoàn ngành Xây dựng trao khẩu trang cho công đoàn Trường trung cấp giao thông vận tải.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình, Công đoàn ngành Xây dựng trao khẩu trang cho công đoàn Trường trung cấp giao thông vận tải.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình, Công đoàn ngành Xây dựng trao khẩu trang cho công đoàn Trường trung cấp giao thông vận tải.
Lên top