Thái Bình: Phát 40.000 tờ rơi về bầu cử tới đoàn viên, người lao động

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình thiết kế tờ rơi tuyên truyền về công tác bầu cử. Ảnh: CTV
Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình thiết kế tờ rơi tuyên truyền về công tác bầu cử. Ảnh: CTV
Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình thiết kế tờ rơi tuyên truyền về công tác bầu cử. Ảnh: CTV
Lên top