Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy khen thưởng con đoàn viên, CNLĐ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao quà động viên các cháu con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao quà động viên các cháu con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Nguyễn Thanh Bình trao quà động viên các cháu con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: B.M
Lên top